Сертифікати

Росія

При позитивному результаті процедури акредитації лабораторії видається атестат акредитації, який підтверджує, що лабораторія відповідає вимогам ISO / IEC 17025. Окремим питанням є питання визнання результатів акредитації. Визнавати акредитацію або не визнавати вирішує замовник послуг лабораторії.

Росія

Свідоцтва про затвердження типів засобів вимірювальної техніки підтверджують, що бездротові   реєстратори температури і тиску MadgeTech серії 140 та ездротові   реєстратори температури і відносної вологості MadgeTech серії Temp2000A успішно пройшли технічні та метрологічні випробування, внесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки та допущені до застосування на території Російської Федерації.
Засіби вимірювання затверджується на підставі позитивних результатів випробувань дослідного зразка.

Україна

Сертифікат системи управління якістю стосовно надання послуг з валідації та кваліфікації відповідно до GMP, GDP, GSP, GCLP, GAMP; проектів (DQ), чистих приміщень та HVAC (DQ, IQ, OQ, PQ), інженерних систем (DQ, IQ, OQ, PQ), обладнання (DQ, IQ, OQ, PQ), комп'ютеризованих систем (DQ, IQ, OQ , PQ), технологічних процесів (PV), процесів очищення (CV), розрахунок допустимої добової експозиції (PDE), калібрування ЗВТ за параметрами температури, вологості та тиску; ремонту і технічного обслуговування метрологічної апаратури.

Україна

Сертифікат компетентності калібрувальної лабораторії ПП «ЦЕНТР ВАЛІДАЦІЇ» на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» в сфері калібрування за такими видами вимірювань: маса і пов'язані з нею величини (тиск та вакуум) та термометрія (температура та відносна вологість).