Сертифікати

Україна

Сертифікат системи управління якістю стосовно надання послуг з валідації та кваліфікації відповідно до GMP, GDP, GSP, GCLP, GAMP; проектів (DQ), чистих приміщень та HVAC (DQ, IQ, OQ, PQ), інженерних систем (DQ, IQ, OQ, PQ), обладнання (DQ, IQ, OQ, PQ), комп'ютеризованих систем (DQ, IQ, OQ , PQ), технологічних процесів (PV), процесів очищення (CV), розрахунок допустимої добової експозиції (PDE), калібрування ЗВТ за параметрами температури, вологості та тиску; ремонту і технічного обслуговування метрологічної апаратури.

Україна

Сертифікат компетентності калібрувальної лабораторії ПП «ЦЕНТР ВАЛІДАЦІЇ» на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» в сфері калібрування за такими видами вимірювань: маса і пов'язані з нею величини (тиск та вакуум) та термометрія (температура та відносна вологість).