Кваліфікація стисненого повітря

Стиснене повітря є одним з найбільш часто використовуваних енергоносіїв. Також чисте повітря широко застосовується для технологічних потреб. У фармацевтичній галузі використання стисненого повітря без відповідного очищення може привести до негативного впливу на обладнання, порушення параметрів технологічного процесу і, як наслідок, втрати якості продукції. Відповідно, кваліфікація стисненого повітря є необхідним процесом.

Кваліфікація стисненого повітря - це документальне підтвердження того, що такі параметри як: змісти аерозольних часток, температура точки роси, концентрація води в рідкій фазі, вміст парів і аерозолів масла та інших забруднювачів знаходяться в заданих межах і не стануть причиною контамінації лікарського засобу.

Для проведення кваліфікації використовується газовимірювальне обладнання Dräger Aerotest.

Класи чистоти стисненого повітря

Клас

Вміст часток

Вологість

Вода в рідкій фазі

Вміст масла

ПДК, 1м3

Температура точки роси, °С

Конц. води в рідкій фазі, г/м3

Аерозоль, рідина, пар, мг/м3

0,5 < d ≤ 1,0

1,0 < d ≤ 5,0

0

         

1

1

0

≤ -70

≤ 0,01

2

1000

10

≤ -40

≤ 0,10

3

10000

500

≤ -20

≤ 1,00

4

Не норм.

1000

≤ +3

≤ 5,00

5

Не норм.

20000

≤ +7

6

≤ +10

7

≤ 0,5

8

0,5 < Cw ≤ 5,0

9

5,0 < Cw ≤ 10,0

Кваліфікація стисненого повітря, стадії:

  • DQ (Design qualification) - кваліфікація проекту;

  • IQ (Installation qualification) - кваліфікація монтажу;

  • OQ (Operation qualification) - кваліфікація функціонування;

  • PQ (Performance qualification) - кваліфікація експлуатації.

Кваліфікація стисненого повітря та кваліфікація азоту, навіщо проводити?

Стиснене повітря, азот та інші гази, які безпосередньо контактують з продуктом або первинною упаковкою, повинні бути певної чистоти і не впливати на якість продукції, що випускається. Системи отримання та розподілу стислих газів, крім того, відносяться до систем з безперервним режимом роботи, що зазвичай вимагає проведення для таких систем регулярного моніторингу критичних функцій і параметрів, а також періодичної рекваліфікації.

Кваліфікація якості стисненого повітря за допомогою спеціалізованого обладнання Drager Aerotest

Почати співпрацю

Гарантія високої якості товарів та послуг!