Проектування чистих приміщень

Проектування чистих приміщень - це процес створення проектних рішень для приміщень, до яких пред'являються вимоги GMP по класу чистоти (A, B, C, D).

Чисті приміщеня

Чисті приміщення широко затребувані в медико-фармацевтичній, електронній, аерокосмічній, хімічній і харчовій галузях. Вони являють собою гігієнічно захищені огороджувальні конструкції, в яких концентрація аерозольних часток і мікроорганізмів не повинна перевищувати допустимий стандартами рівень. Основне призначення чистих приміщень - захист продукції, що випускається і навколишнього середовища від забруднень, захист співробітників, які перебувають в приміщенні, від небезпечних випарів, захист від мікроорганізмів та ін. Чисті приміщення в медицині - це в першу чергу операційні блоки, реанімаційні відділення та палати інтенсивної терапії.

Огороджувальні конструкції чистих приміщень передбачені для створення бар'єру забруднень як в чисте приміщення ззовні, так і з приміщення в навколишнє середовище. У систему огороджувальних конструкцій включені ізолюючі матеріали, вентиляційні системи, елементи фільтрації, а також контроль санкціонованого доступу в приміщення.

Проект чистих приміщень. Етапи

Під проектуванням чистих приміщень в першу чергу мається на увазі розробка концептуального проекту, який повинен пройти експертну оцінку (кваліфікацію проекту).

Концептуальний проект - це перша стадія проектування, фундаментальна основа створення будь-якого проекту.

Кваліфікація проекту - це процес документального підтвердження того, що проект стерильного виробництва відповідає завданням на проектуванні (User Requirements Specification, URS) і вимогам GMP.

На підставі концептуального проекту, що пройшов кваліфікацію, виконується проектування чистих приміщень - розробляється проект і робоча документація.

Високий клас чистоти приміщень за стандартом GMP може бути гарантований тільки при максимально точному проектуванні.

Почати співпрацю

Гарантія високої якості товарів та послуг!