16.02.2021

Паспорт системи вентиляції

Паспорт системи вентиляції

ПАСПОРТ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

У відповідності з вимогами «Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах», затверджених наказом №164 від 5.10.2009 р. (НПАОП 0.00-1.27-09), на кожну вентиляційну установку повинен бути заведений паспорт у двох примірниках.

Після завершення монтажу та регулювання системи вентиляції проводиться перевірка системи на відповідність проектним даним з реєстрацією отриманих даних у паспорті системи. У паспорті реєструються проектні та фактичні параметри і характеристики устаткування системи вентиляції, витрата повітря за приміщеннями та інші відмітки про виконання ремонтів, ревізій та оглядів системи.

Періодично один раз на рік чи на два роки кожна система вентиляції потребує планової чергової перевірки ефективності системи з реєстрацією отриманих даних у паспорті. Крім того, не рідше ніж один раз на пів роки мають перевірятися вогнеперепинувальні пристрої, пристрої блокування систем вентиляції з системами пожежної сигналізації та системами пожежогасіння, а також автоматичні пристрої відключення вентиляції у разі пожежі. Один раз на рік проводять ревізію автоматичних зворотних клапанів. Результати усіх зазначених вище досліджень реєструються у паспорті системи вентиляції.

Позачергові випробування та регулювання системи вентиляції проводяться після реконструкції, капітального ремонту, або у разі невідповідності стану повітря робочої зони вимогам чинних санітарно-гігієнічних норм і правил або у випадках змін у технологічному процесі. Результати випробувань системи заносяться у відповідні розділи паспорта системи вентиляції. За результатами випробувань та вимірювань витрати повітря і кратності повітрообміну робиться висновок щодо ефективності, який реєструється у відповідному розділі паспорта системи вентиляції.

Для забезпечення безперебійної та ефективної роботи вентиляційних установок на підприємствах повинна здійснюватися їх правильна експлуатація, яка передбачає:

  • необхідний штат працівників для їх обслуговування або залучення підрядних організацій;
  • систематичне проведення робіт з обстеження стану повітряного середовища в приміщеннях зі встановленої періодичністю (температура, відносна вологість, рухливість повітря, концентрація аерозольних часток, шкідливі речовини, тощо), у тому числі з використанням можливостей сторонніх лабораторій;
  • проведення робіт з визначення ефективності роботи вентиляційних установок і їх наладки, з використанням вимірювального обладнання, яке має чинні сертифікати метрологічного калібрування з відомою невизначеністю вимірювання;
  • забезпечення нормального технічного стану вентиляційних установок і проведення своєчасного ремонту.

ЖУРНАЛ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Крім паспорту системи вентиляції на кожному виробничому цеху чи дільниці має бути в наявності журнал з експлуатації системи вентиляції. В цей журнал вноситься інформація щодо огляду, несправностей, випадки припинення роботи, усунення поломок, проведення технічного обслуговування, прізвища відповідальних осіб, тощо.  Не рідше одного разу на зміну в журналі реєструються результати перевірки справності і роботи системи вентиляції для приміщень категорій А, Б і В та для аварійної системи вентиляції.

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ЕФЕКТ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Якщо проводяться випробування та налагодження систем вентиляції відокремлених приміщень цехів, відділень цехів і окремих виробничих приміщень, повинен бути оформлений технічний звіт у довільній формі з урахуванням кожної одиниці устаткування системи вентиляції. Крім того, у вигляді технічного звіту повинні бути оформлені результати випробувань та налагодження систем вентиляції на санітарно-гігієнічний ефект. Під час санітарно-гігієнічного контролю вентиляції, залежно від конкретних умов, особливостей технологічного процесу і типу вентиляційного обладнання виробничого приміщення повинні вимірюватися такі параметри повітряного середовища: температура, відносна вологість і швидкість повітря, інтенсивність випромінювання, концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Оцінювання санітарно-гігієнічної ефективності систем вентиляції повинно проводитись у разі незадовільних результатів обстежень повітряного середовища після реконструкції систем вентиляції, змін у технологічному процесі, заміни обладнання або перебудови приміщення (зміни призначення).

НАШІ ПОСЛУГИ

Розробка документації

Ми пропонуємо розробку документації, яка є обов’язковою для виробничих підприємств:

  • паспорт системи вентиляції;
  • технічний звіт, акт перевірки ефективності системи вентиляції;
  • журнал з експлуатації системи вентиляції, журнал ремонту системи вентиляції;
  • інструкції з експлуатації систем вентиляції, інструкції з охорони праці по проведенню технічного обслуговування пристроїв і устаткування вентиляційних системи, графіків виконання робіт з технічного обслуговування, графіків очищення повітропроводів і вентиляційного обладнання.

Випробування та вимірювання

Виконання робіт з чергового та позачергового випробування систем вентиляції, обстеження стану повітряного середовища, перевірка витрати повітря, швидкості повітря кратності повітрообміну, шуму, вібрації, температури, відносної вологості, концентрації аерозольних часток, перепаду тиску, опору елементів системи вентиляції, продуктивності вентилятора, повного тиску, рівномірність нагріву та охолодження,  з реєстрацією отриманих даних у відповідних документах.

Калібрування

Виконання робіт з метрологічного калібрування засобів вимірювання температури, вологості і тиску, які використовуються та є складовими систем вентиляції и приміщень. 

Щодо відповідності вимогам «Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах»