26.05.2021

Рекомендації ВООЗ щодо зниження ризиків COVID 19

Рекомендації ВООЗ щодо зниження ризиків COVID 19

Для запобігання і зниження ризику зараження COVID-19 Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) у 2021 році підготовила рекомендації, які стосуються вимог до вентиляції приміщень, у яких ми працюємо, перебуваємо і живемо. Нижче ми стисло розглянемо існуючі типи і основні характеристики вентиляції для приміщень з різним призначенням. Але спочатку слід зазначити, що під терміном «вентиляція» йдеться як про потік зовнішнього повіт-ря до приміщення, так і про видалення повітря з приміщення, з використанням природніх або механічних засобів. Тобто потік повітря у приміщенні може забезпечуватись природнім способом, без використання механічних засобів та з їх використанням.Основними елементами, які характеризують вентиляцію у приміщенні є:

 • витрата повітря – об’єм повітря, що подається ззовні у внутрішній простір приміщення (м3/год., л/сек);
 • напрямок потоку – рух потоку повітря з чистої зони у потенційно або умовно брудну зону (місця перебування людей);
 • розподіл повітряного потоку – потік свіжого повітря має потрапляти у кожну частину простору приміщення. 

ВООЗ поділяє приміщення та будівлі за їх функціональним призначенням та визначає вимоги окремо до кожного з них. Таким чином визначені вимоги для приміщень закладів охорони здоров’я, для житлових приміщень та для нежитлових приміщень. У цій статті ми зупинимось на розгляді вимог для нежитлових приміщень. До таких при-міщень відносяться громадські та приватні будівлі, що характеризуються неоднорідним заповненням людьми як у часі, так і у просторі. Наприклад це школи, офіси, робочі приміщення, університети, релігійні та комерційні примі-щення. Мінімальною вимогою для таких приміщень є приплив свіжого повітря у внутрішній простір приміщення із розраху-нку 10 літрів за секунду на кожну людину, яка перебуває у приміщенні незалежно від того чи є в наявності механі-чна вентиляція чи використовується природня вентиляція приміщення. Тому для того щоб з’ясувати чи відповідає ваше робоче приміщення вимогам ВООЗ, потрібно провести вимірювання витрати повітря. Якщо приміщення об-ладнане системою механічного спонукання або видалення повітря потрібно провести вимірювання витрати повітря безпосередньо біля розподілювачів повітря або у повітроводі. Якщо така система відсутня, потрібно провести вимі-рювання швидкості природнього руху повітря у приміщенні, який забезпечується природніми витяжками, відкри-тими вікнами та дверима. Для виконання вимірювань швидкості потоку повітря та розрахунку витрати з оцінкою відповідності вимогам ВООЗ можна використовувати калібровані анемометри та витратоміри повітря. Якщо за ре-зультатами вимірювання ви отримали задовільний результат можна переходити до перевірки інших характеристик вентиляції. Але що робити, якщо отримано негативний результат? Тобто якщо загальна витрата повітря менша ніж 10 л/с на кожну працюючу людину. У такому випадку потрібно керуватися стратегією поліпшення вентиляції, яку надає ВООЗ. Для систем вентиляції з механічним спонуканням повітря потрібно провести налаштування, керую-чись інструкцією до такої системи. По суті збільшити оберти вентиляторів для досягнення потрібного обсягу повітро-обміну. Для систем з природнім спонуканням повітряних потоків рекомендуються наступні кроки:

 • визначити місця відкриття вікон та дверей;
 • забезпечте по можливості приплив свіжого повітря та видалення через різні отвори (наприклад від вікон до дверей, чи навпаки). Якщо це неможливо, використовуйте просте провітрювання через вікно;
 • використовуйте автономний вентилятор (наприклад вентилятор, що розміщується безпосередньо біля вік-на);
 • установіть витяжний вентилятор для механічної тяги або спеціальні засоби, які забезпечують природню тягу;
 • зменшить кількість людей, які постійно перебувають у приміщенні;
 • якщо інше неможливо виконати, використовуйте автономний очищувач повітря з фільтрами не нижче F8. 

Наступною вимогою для потоку повітря є напрямок потоку та однорідність розподілення свіжого повітря по робочо-му приміщенню. Тобто в приміщенні не має бути застійних зон, повітря має змішуватися по внутрішньому простору, а забруднене повітря має ефективно видалятися з приміщення. Для перевірки напрямку руху та розподілення пові-тря можна використовувати засоби візуалізації. У якості таких засобів можна використати легку тканину, стрічку, нитку або більш професійні засоби – генератори туману. Спостерігаючи як рухається по приміщенню туман, робить-ся висновок, щодо наявності чи відсутності застійних зон і інтенсивності розподілення свіжого повітря.. Якщо у приміщенні знайдені застійні зони повітря потрібно виконати наступні кроки для усунення таких місць (зверніть увагу, що рекомендації які зазначені нижче можна застосовувати тільки у випадку, якщо витрата свіжого повітря відповідає встановленим вимогам):

 • використовуйте вентилятор, який розміщується на стелі або на підлозі;
 • використовуйте спліт системи (побутовий настінний кондиціонер) у режими вентиляції. 
Також ВООЗ визначає вимогу щодо потрапляння свіжого повітря за рахунок відкриття усіх вікон у приміщенні на 15 хвилин до входу та після виходу з приміщення усіх людей, або ввімкненні механічної вентиляційної системи на 2 години. При використанні механічних систем вентиляції потрібно обов’язково дотримуватися графіку технічного обслуговування, заміни фільтрів, очищення теплообмінників тощо. Не рекомендується використовувати режим рециркуляції, краще знизити її до мінімуму. Якщо немає можливості використовувати зазначені вище технічні засоби, пропонується використовувати автономний очищувач повітря. 

Для проведення планових робіт і позапланових випробувань систем вентиляції ви можете звернутися до наших фахівців, які оперативно та якісно виконають це завдання.

Випробувальна лабораторія нашого підприємства має в наявності всі необхідні засоби для визначення і візуалізації повітряних потоків, тому ви завжди можете на нас розраховувати в цих питаннях.

Рекомендації ВООЗ щодо поліпшення та забезпечення вентиляції приміщень в контексті коронавирусной інфекції.