14.02.2022

Розширення сфери акредитації калібрувальної лабораторії

Розширення сфери акредитації калібрувальної лабораторії

З 24 по 26 листопада 2021 року у Калібрувальній лабораторії ПП «Центр Валідації» пройшов перший наглядовий аудит з боку Національного агентства з акредитації України (НААУ). Експертна група НААУ на підставі затвердженої програми перевірила діяльність Калібрувальної лабораторії на відповідність вимогам нового стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» на який згідно наказу НААУ від 22.02.2021 року № 36од КЛ перейшла впродовж 2021 року.

Перший наглядовий аудит був поєднаний із розширенням сфери акредитації КЛ. На даному етапі калібрувальна лабораторія розширила сферу своєї діяльності за рахунок виїзних методик калібрування ЗВТ за температурою, тиском та відносної вологості. А також запровадження нової методики з калібрування випробувального обладнання для відтворення та підтримання кліматичних факторів (температури та відносної вологості).

Під час наглядового аудиту експерти перевірили функціонування системи управління, знання та технічну підготовку персоналу КЛ. Здійснили спостереження за виконанням співробітниками калібрувальної лабораторії робіт, у рамках затвердженої та розширеної сфери акредитації.

Експертна група зазначила високий рівень оснащення та технічну підготовку персоналу КЛ, а також що заявлені в сфері акредитації методики калібрування виконуються відповідно до встановлених вимог, проводиться моніторинг якості проведення вимірювань.

За результатами першого наглядового аудиту Калібрувальна лабораторія ПП «Центр Валідації» підтвердила свою компетентність та високий професіоналізм в сфері калібрування ЗВТ та отримала позитивну оцінку з боку НААУ, підтвердивши відповідність встановленим вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 у заявленій сфері акредитації.

Рішення НААУ від 14 лютого 2022 року засвідчило розширення сфери акредитації Калібрувальної лабораторії ПП «Центр Валідації» та видачу атестату акредитації на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Калібрувальна лабораторія ПП «Центр Валідації» пройшла перший наглядовий аудит НААУ, суміщений з розширенням сфери акредитації.