19.04.2021

Технічний комітет НААУ

Технічний комітет НААУ

З 1-го березня 2021 року розпочав роботу новостворений Технічний комітет з акредитації «Метрологія» Національного агентства з акредитації України. 

Основними завданнями комітету є розроблення методичних рекомендацій та підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу акредитації, розширення кола технічних експертів, розгляд та опрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації органів з оцінки відповідності, які проводять свою діяльність, пов’язану метрологією.

Комітет за дорученням НААУ, може:

  • розробляти проекти нормативних документів щодо акредитації;

  • брати участь у розробці правил, процедур і програм щодо акредитації;

  • брати участь в організації та перекладі на державну мову національних стандартів інших держав;

  • надавати консультативну допомогу при проведенні аналізу документів з акредитації.

Відповідно до наказу НААУ від 03 березня 2021 року № 54од, затверджено склад Технічного комітету з акредитації «Метрологія» Національного агентства з акредитації України, до складу якого увійшов представник ПП «ЦЕНТР ВАЛІДАЦІЇ» – Смородський Дмитрій Андрійович, начальник Калібрувальної лабораторії ПП «ЦЕНТР ВАЛІДАЦІЇ».

Згідно свого роду діяльності, ПП «ЦЕНТР ВАЛІДАЦІЇ» в Технічному комітеті також представляє інтереси калібрувальних лабораторій акредитованих НААУ відповідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

Калібрувальна лабораторія ПП «Центр Валідації» стала повноважним представником у Технічному комітеті «Метрологія» Національного агентства з акредитації України.