20.07.2017

Валідаційний майстер-план

Валідаційний майстер-план

Валідаційний майстер-план (VMP - Validation Master Plan) - документ, який описує філософію, стратегію і методологію підприємства з проведення валідації.

«Всю діяльність з валідації слід планувати. Ключові елементи програми валідації слід чітко визначити і задокументувати в основному плані валідації або відповідних документах.

Валідаційний майстер-план повинен бути узагальнюючим документом, лаконічним, точним і чітким.

Валідаційний майстер-план повинен містити наступну інформацію:

a) політика валідації;

b) організаційна структура діяльності з валідації;

c) короткий опис технічних засобів, систем, обладнання та процесів, що підлягають валідації;

d) форма документації; форма, яку слід використовувати для протоколів і звітів;

e) планування та складання графіка;

f) контроль змін;

g) посилання на існуючі документи.

У разі великих проектів може виникнути необхідність складання окремих валідаційних майстер-планів».

GMP EU, Annex 15 «Qualification and validation».

Валідаційний майстер-план

Вимоги по розробці документа типу VMP вперше з'явилися в рекомендації «Validation Master Plan, Installation and Operational Qualification, Non-Sterile Process Validation, Cleaning Validation» організація PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme).

У 2001 році було прийнято додаток № 15 європейських правил по GMP під назвою «Кваліфікація та валідація» (Annex 15 «Qualification and validation»). У додатку описані основні принципи та вимоги до кваліфікації та валідації. Обсяг таких дій слід визначати на підставі результатів аналізу ризиків. Кожну дію слід планувати, що означає їх чітке визначення і документування в VMP або еквівалентному документі.

Компанія «Центр Валідації» надає послуги з розробки валідаційного майстер-плану, структура якого відповідає вимогам РІ 006 «Validation Master Plan, Installation and Operational Qualification, Non-Sterile Process Validation, Cleaning Validation» и GMP EU, Annex 15 «Qualification and validation».

 

Компанія «Центр Валідації» надає послуги з розробки валідаційного майстер-плану, структура якого відповідає вимогам РІ 006 «Validation Master Plan, Installation and Operational Qualification, Non-Sterile Process Validation, Cleaning Validation» и GMP EU, Annex 15 «Qualification and validation».