12.08.2020

Системи вентиляції та кондиціонування

Системи вентиляції та кондиціонування

Наша мета - реалізувати всі ваші побажання, забезпечивши високу якість і безвідмовну роботу системи вентиляції та кондиціонування повітря на вашому підприємстві!

Системи вентиляції та кондиціонування - це системи, які забезпечують процес видалення відпрацьованого повітря і заміни його на зовнішнє, з автоматичним підтриманням в закритих приміщеннях всіх або окремих параметрів повітря (температури, відносної вологості, чистоти, швидкості руху повітря, перепаду тиску) з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей, ведення технологічного процесу, забезпечення збереження цінностей. Промислова вентиляція включає такі етапи, як налаштування систем вентиляції, балансування систем вентиляції, налаштування перепадів тиску між приміщеннями.

Першим етапом реалізації системи вентиляції та кондиціонування є проект

Наявність детального проекту дозволяє гарантувати надійність системи вентиляції і кондиціонування, а також відповідність параметрів її роботи технологічного процесу. На етапі проектування враховуються вимоги GMP, ISO, ВОЗ, вимоги національних стандартів до систем вентиляції, які забезпечують чисті приміщення для виробництва лікарських засобів, мікробіологічних лабораторій, дослідницьких лабораторій, лабораторій ЗКЯ, допоміжних приміщень, складів та ін. На етапі проектування виконується детальний розрахунок системи вентиляції, супутніх комунікацій, підбір основного і допоміжного вентиляційного устаткування виходячи з особливостей об'єкта, що проектується, вимог до процесу, побажань Замовника. При розробці проектів фахівцями компанії Центр Валідації також враховуються сучасні тенденції до зниження енергоспоживання.

Монтаж системи вентиляції та кондиціонування

Монтаж систем вентиляції та кондиціонування проводиться кваліфікованим персоналом в чіткій відповідності до затвердженого проекту, що в подальшому забезпечить правильне функціонування вентиляційного обладнання. Монтаж обладнання може бути проведений з дотриманням «протоколу чистоти».

Пуск і налагодження

Пуск і налагодження систем вентиляції і кондиціонування проводиться після закінчення монтажних робіт. На даному етапі відбувається регулювання вентиляційних установок, програмуються режими роботи кондиціонерів, алгоритми роботи систем автоматизації, налаштовуються необхідні витрати повітря на припливі та витяжці, а також перепади тиску між приміщеннями.

Результат пусконалагоджувальних робіт безпосередньо відображає правильність вибору проектних рішень і якість монтажу вентиляційного обладнання.

Паспортизація вентиляційних систем

Паспорт системи вентиляції - це документ, який підтверджує відповідність даної системи всім заявленим експлуатаційним параметрам і проекту системи вентиляції і кондиціонування, а також вимогам пожежної безпеки та іншим нормативним вимогам. Складається він після проведення монтажу, налагодження та здачі вентиляційної установки в експлуатацію та є обов'язковим заключним етапом в установці системи вентиляції.

Паспортизація систем вентиляції включає в себе вивчення проектної документації, огляд вентиляційних установок, повітропроводів та інших елементів системи, результатів проведення аеродинамічних випробувань, виявлення дефектів монтажу.

Паспорт системи вентиляції свідчить про реальний стан системи і відображає всі її технічні та експлуатаційні характеристики.

Проектування, монтаж, пуск, налагодження та паспортизація вентиляційних систем за стандартами GMP, ISO, ВОЗ.